Waarom innovatieve tankstations elektrische laadpalen hebben

Last Updated: 21/6/2023
EVBox

Last updated on July 19, 2022

Het is duidelijk dat de elektrische automarkt een enorme groei doormaakt. Vandaag de dag zijn er wereldwijd miljoenen elektrische auto’s op de weg. Tegen 2030 zal dit aantal tot maar liefst 145 miljoen toenemen.

Elektrisch rijden verandert de behoeftes van bestuurders. Zo vullen veel bestuurders hun elektrische "tanks" voortaan thuis, of op het werk. Daarnaast kan elektrisch rijden ervoor zorgen dat de behoefte aan olie drastisch afneemt – tot wel 2 miljoen vaten per dag.

Elektrisch rijden vormt, kortom, een grote uitdaging voor tankstations over de hele wereld. Volgens een studie van Boston Consulting Group bestaat de kans dat tegen 2035 een kwart van de tankstations zijn verdwenen. Maar, dat is alleen in het geval dat zij hun bedrijfsmodellen niet aanpassen.

Want voor tankstations kan de transitie naar elektrisch rijden ook juist een kans zijn. Met meer elektrische auto’s op de weg, groeit immers de behoefte aan een snelle en betrouwbare laadinfrastructuur. Door hun vaak gunstige locaties en bestaande infrastructuur, is de tankstation de perfecte partij om op deze vraag in te spelen.

Dit artikel laat zien waarom vooruitstrevende tankstations ervoor kiezen om zich aan te passen aan de marktverschuiving en te investeren in elektrische laadpalen. 

Three waitstaff working in a modern gas station by the highway

Tankstations hebben zich altijd aangepast aan veranderend consumentengedrag

Het moderne tankstation is ontstaan door aanpassingen aan de markt en overheidsregulering. 

Vroeger zag tanken er heel anders uit: iedere pomp was bemand vanwege de angst voor brandgevaar, er was geen zelfservice en geen mogelijkheid om boodschappen te doen. Toen de regels in de jaren zestig versoepelden, werd het moderne tanken geboren. Langzamerhand ontstonden er nieuwe diensten, variërend van gemakswinkels tot autowasstraten.

De tankstation is ondertussen uitgegroeid tot een hoeksteen van de moderne economie. Tegelijkertijd begint de sector in de afgelopen jaren steeds meer onder druk te staan, door onder andere de lage winstmarges op brandstof, milieuproblemen en bijbehorende reguleringen, en tot slot de verwachte dalende brandstofvraag - van $ 87 miljard in 2019 tot $ 79 miljard in 2030.

Alhoewel de opkomst van elektrisch rijden een belangrijke oorzaak is van deze verminderde vraag naar brandstof, vormt het tegelijkertijd ook de grootste kans voor tankstations.

A stream of lights coming from vehicles on the road at night taken by a camara with a slowed shutter speed setting

De komende 20 jaar zullen er steeds meer elektrische auto’s op de weg zijn

Terwijl elektrische auto’s nu nog vooral worden gekocht door 'early adopters', zal elektrisch rijden in de komende 20 jaar de nieuwe norm worden. In drie sectoren zal deze transitie voornamelijk plaatsvinden: bij particuliere personenauto's, commerciële wagenparken en autofabrikanten.

Privé personenauto's

Particulieren zijn een drijvende kracht in de transitie naar elektrisch rijden. Volgens een Bloomberg-rapport zullen elektrische auto’s en andere emissievrije voertuigen tegen 2040 tweederde van de verkochte personenauto’s uitmaken. Met behulp van beleidsinitiatieven kan dit percentage nog hoger uitkomen.

Een van de belangrijkste ontwikkelingen die deze groei mogelijk maakt, is de komst van snelladen. Voor mensen die overwegen om een elektrische auto aan te schaffen, is onzekerheid over de bereikbaarheid van openbare laadpalen de belangrijkste drempel. Omdat laden bij een niveau 3-laadpaal een kwestie van minuten in plaats van uren is, duiken er steeds meer snelle, openbare laadpalen op. 

Als gevolg hiervan neemt de angst van mensen af dat ze hun elektrische auto niet zullen kunnen opladen, waardoor de transitie naar elektrisch rijden waarschijnlijk nog verder versnelt.

Commerciële wagenparken

Of het nu gebeurt onder de druk van kiezers, consumenten of aandeelhouders: organisaties zijn momenteel druk bezig om hun CO2-uitstoot te verminderen. Daarom beginnen veel bedrijven en overheden met het elektrificeren van hun wagenparken. IKEA, Amazon, UPS en Uber hebben bijvoorbeeld allemaal aangekondigd volledig elektrisch te willen gaan rijden, om zo hun emissiereductiedoelstellingen te halen.

Autofabrikanten

Bovendien zijn autofabrikanten van plan om tegen 2025 ongeveer 400 nieuwe elektrische modellen op de markt te brengen. Dit laat zien dat ze zich inzetten om de productie van elektrische auto’s verder op te voeren. Premiumprijzen zal voor veel van deze modellen binnenkort verleden tijd worden, waardoor het omslagpunt voor elektrische auto’s nog dichterbij komt.

En dan komt de Tesla-paradox. Terwijl autofabrikanten voorheen alleen de auto zelf produceerden, heeft Tesla nu een eigen laadnetwerk ontwikkeld. En Tesla is niet de enige, ook andere fabrikanten zetten momenteel stappen om te gaan concurreren met eigen laadplatforms. In reactie hierop voeren tankstations hun inspanningen op, om het risico te vermijden dat hun klanten worden overgedragen aan autofabrikanten met laadpalen.

red-dot-iy8h-Cl8MLc-unsplash

De behoefte aan een laadinfrastructuur is nog nooit zo urgent geweest

Samen maken deze ontwikkelingen ons één ding duidelijk: de behoefte aan betrouwbare en toegankelijke laadinfrastructuur is groter dan ooit. Overheden over de hele wereld hebben dan ook steeds meer aandacht voor het verwezenlijken van een goede laadinfrastructuur. 

Een aantal voorbeelden:

Wanneer de maatregelen om CO2-uitstoot te verminderen worden gecombineerd met de verschuiving in het consumentengedrag en de uitbreiding van de laadinfrastructuur, wordt de omvang van de transitie duidelijk. McKinsey & Company voorspellen dat de waarde van elektrisch opladen in 2030 zal uitgroeien tot ruim € 20 miljard. Voor tankstations biedt dit een unieke ontwikkelingskans.

Gas station at nights showing different pumps

Wat betekenen niveau 3-laadpalen voor tankstations?

Tankstations hebben de perfecte positie om te profiteren van elektrisch rijden. Dit geldt in het bijzonder voor tankstations die investeren in niveau 3-laadpalen. 

Alhoewel bestuurders thuis of op het werk kunnen laden, verschilt de laadsnelheid aanzienlijk met niveau 3-laadpalen. Deze laadpalen kunnen de accu van een elektrische auto in slechts minuten volledig opladen. De uitrol van deze snelle laadpalen zal de transitie naar elektrische rijden dan ook versnellen. Bovendien biedt het een unieke kans voor tankstations om meer klanten te genereren.

Ons onderzoek laat zien dat 29 procent van de bestuurders hun elektrische auto’s al laadt bij tankstations. Nog eens 21 procent zou dat graag willen als de optie beschikbaar was. Met hun bestaande infrastructuur op toplocaties kunnen tankstations deze welvarende en groeiende markt veroveren.

Waarom tankstations vandaag nog moeten inzetten op elektrische laadpalen

Moderne tankstations zijn perfect gepositioneerd om de laadinfrastructuur aan te bieden en hun dominante positie in de samenleving te behouden.

Tankstation met elektrische laadpalen kunnen nieuwe, welvarende klanten aantrekken zonder enige vaste merkloyaliteit, die langer blijven, meer uitgeven én vaak terugkeren. Tankstations kunnen hun omzet verhogen dankzij ‘upselling’ in gemakswinkels en door de laadpalen zelf.

Bovendien kunnen tankstations hun reputatie op het gebied van duurzaamheid verbeteren door een groen alternatief aan te bieden. Negatieve druk van zowel consumenten als autoriteiten kan hierdoor worden voorkomen. 

Ten slotte zorgt de verschuiving naar elektrisch rijden voor zowel nieuwe, onafhankelijke actoren (Charging Point Operators of CPO's) als autofabrikanten (zoals Tesla die niet alleen het voertuig, maar ook de laadinfrastructuur bezit) die allemaal een graantje willen meepikken. Door vandaag te investeren, stellen vooruitstrevende tankstations hun positie veilig in de mobiliteitsmarkt van morgen.

 

Ontdek wat snelladen kan betekenen voor jouw bedrijf

Lees onze gratis e-book voor een complete overzicht van alle mogelijkheden voor snelladen van elektrische auto's, de verschillen, en waar tankstation eigenaren op moeten letten.

Download e-book

 

Lees verder over het laden van elektrische auto's voor tankstations

Nu elektrische auto's een groter percentage van de voertuigen op de weg uitmaken, beginnen meer tankstations te overwegen om laadpalen voor elektrische auto's aan te bieden. Veel tankstations zijn echter nog onzeker over de toekomst van elektrische mobiliteit en hun rol daarin. Onze complete gids beantwoord alle vragen die tankstation eigenaren kunnen hebben over de overlapping van elektrische mobiliteit en brandstoftankstation.